17 verdensmål

17 verdensmål

Verdensmålene er den mest ambitiøse plan for klodens udvikling nogensinde. Alle lande har skrevet under på at afskaffe fattigdom, bekæmpe ulighed og bremse klimaforandringer inden 2030.

Forstil dig en verden, hvor vi har AFSKAFFET FATTIGDOM (1) og STOPPET SULT (2).
Alle mennesker har adgang til RENT VAND OG SANITET (6), hvilket er med til at sikre SUNDHED OG TRIVSEL (3), og alle børn får en KVALITETSUDDANNELSE (4)
Piger og drenge overalt kan udnytte deres fulde potentiale, fordi der er LIGESTILLING MELLEM KØNNENE (5)
Ved hjælp af fornuftige investeringer i BÆREDYGTIG ENERGI (7) og INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR (9) har vi både skabt ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST (8) og opnået MINDRE ULIGHED (10)
Vi lever i BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND (11), og takket være en solid KLIMAINDSATS (13) har vi bremset den globale opvarmning. 
Både LIVET I HAVET (14) og LIVET PÅ LAND (15) trives igen, fordi vi har sikret ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION (12)
Sidst men ikke mindst kan alle mennesker leve trygt, fordi STÆRKE INSTITUTIONER (16) sikrer FRED OG RETFÆRDIGHED (16)
Alt dette har vi opnået, fordi vi arbejder sammen gennem PARTNERSKABER FOR HANDLING (17)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *