CSR – vejen til bedre resultater

Corporate Social Responsibility (CSR) er virksomhedernes sociale ansvar og forhold omkring miljømæssige hensyn.

Der skal arbejdes strategisk med socialt ansvarlighed, hvilket vil henlede til en god samvittighed, et godt omdømme og vil give en bedre bundlinje for virksomheden. Det handler hele tiden om at tjene penge med omtanke – og det betaler sig!
Verden er gået fra standard til original og virksomhederne skal agere i et forandret marked. Gennem innovation bliver vi unikke og vi skal se vores kunder i øjnene og lytte til deres ønsker og siden levere budskabet i øjenhøjde. Vi skal være oprigtige og autentiske.
I forbindelse med det nye grønne paradigme, med tilhørende større krav om at lytte intenst og være innovativ, skal der nu tages et ægte ansvar.
Desværre er det dog sådan at ordet ‘CSR’ for mange er svært at blive klog på ligesom det også er med ordene bæredygtighed og grøn virksomhed.

Bedre bundlinje

Mange spørger: “Hvorfor skal min virksomhed afsætte den tid og de ressourcer det kræver at blive socialt ansvarligt?”
Udgangspunktet er at skabe en bedre bundlinje. Bundlinjen skabes ud fra to perspektiver. Det ene perspektiv er øget medarbejder engagement – gennem færre sygedage, øget motivation og forbedret effektivitet. Det andet perspektiv er at tænke klimaet ind i produkter og ydelser og i arbejdsformen.
Sammenlagt skaber disse to perspektiver et markant bedre omdømme for virksomheden både internt og eksternt. Derigennem skabes der således også et bedre afsæt for at skabe den bæredygtige virksomhed og betydelig bedre resultater direkte på bundlinjen.

Gennemskueligt

Problemet med omstillingen til en bæredygtig fremtid er ikke kun et spørgsmål om teknologi. Det er i høj grad et spørgsmål om moral.
Vi mennesker skal træffe beslutningerne og det er dig, som har magten til at ændre på status quo.
Vi skal ikke se klimaspørgsmålet som et uigennemskueligt teknologisk spørgsmål, men et spørgsmål om moral, om retfærdighed mellem generationer. Vores nuværende udledning af CO2 er en uretfærdighed fra én generation (vores) overfor alle følgende.
Ansvaret er vores, og der skal tages et ansvar!

Vi skal gøre os umage

At tage et ansvar er at gøre sig umage. Umage er at tage de ekstra skridt, således at vores handlinger udgør en forskel og er et reelt ansvar, ikke bare en linje på vores hjemmeside.
Vi skal i alle de forskellige brancher tænke os om og blive unikke; at gøre en forskel, som leder til stolthed, oprigtighed og ansvarlighed.
Så CSR, miljø og klima behøver ikke kun at være fine ord og bristede forventninger, det er faktisk god forretning.


24. maj 2017 | Tanja Hende, Makom | for: Makom - Marketing & Kommunikation ApS

FÅ VORES NYHEDSBREV

Få tilsendt vores nyhedsbrev hvor du får nyheder, updates, svar på spørgsmål omkring digitale medier og meget andet

Picture of Makom - Marketing & Kommunikation
Makom - Marketing & Kommunikation

+45 20 88 85 60
th@makom.dk

Lad os hjælpe med din online tilstedeværelse

Kontakt os via kontaktformularen eller benyt et af nedenstående link, så svarer vi hurtigst muligt.

Send os en besked i kontaktformularen herunder