Dansk Mobil Beton A/S sætter konkrete klimamål

Dansk Industri skal bidrage til den grønne omstilling – det er både politikkerne og industrien enige om. Globalt set er betonindustrien ansvarlig for mellem 5 og 10 procent af verdens CO2 udslip. Forbruget af beton bliver kun overgået med menneskets forbrug af vand, så det er selsvsagt, hvor meget beton der produceres årligt på verdensplan.
“Den moderne udvikling er bygget på beton. Derfor skal vi også indtænke klimavenlige løsninger i betonindustrien, for at sikre målbare bæredygtige resultater og derved kan være med til at reducere konsekvenserne ved klimaforandringerne. Hos Dansk Mobil Beton A/S tager vi et ansvar og har konkrete handlingsplaner,” fortæller den administrerende direktør hos Dansk Mobil Beton A/S, Steen Madsen.

Dansk mobil beton er eneste udbyder

Dansk Mobil Beton A/S er den eneste udbyder af mobilbeton i Danmark. Betonen produceres i en volumetrisk betonmixer på byggepladsen. Produktionen på stedet mindsker spild og overproduktion, da man let kan justere mængde og sætmålsvariationer. Det, i sig selv, er en grønnere tilgang at producere beton på, for ikke at nævne, den reducerede slid på vejnettet og på bilerne, når de kører ‘tomme’ end de traditionelle betonblandere.

Betonproducenten er dog langt mere ambitiøs. Dansk Mobil Beton A/S har netop fået udarbejdet en CSR-profil, som skærper fokus på konkrete mål og strategier, både nu og i fremtiden.
“Grøn omtanke er fremtiden. Det er ikke alene godt for omsætningen og virksomhedens omdømme, det er også afgørende for vores kommende generationer og klima og miljø-problematikken,” lyder det fra direktøren.
Regeringens planer om en 70 procents reducering i 2030 vil påvirke hele den danske industris måde at tænke miljøansvar på – Dansk Mobil Beton A/S vil være på forkant i forhold til forandringer og innovationer, der er på vej.

CSR profil er vigtig

“CSR-profilen er en god måde at få sat ord på de mål og strategier, vi allerede har og vores bestræbelser på, at virksomheden fortsat holder kurs mod bæredygtighed i alle aspekter. Med udviklingen af CSR-profilen, følger der en handlingsplan, der konkretiserer og holder fast i vores ønske,” fortæller Steen Madsen. Han nævner ligeledes et igangværende innovationsprojekt; et opsamlingsanlæg til genbrug af regnvand.
“Her er ønsket at minimere vores forbrug af almindeligt drikkevand, når vi vasker vores biler. Vi kan jo sagtens bruge regnvand til rengøring og ligeledes i produktionen.”
Derudover, fortæller betonproducenten, udarbejdes der årligt et klimaregnskab, så virksomheden har tal på fremskridt og reducering.

CSR – Corporate Social Responsibility – er et håndgribeligt værktøj for virksomheder, uanset størrelse, til at sætte konkrete mål for hvordan virksomhederne kan bidrage til det overordnede ansvar. Hos Dansk Mobil Beton A/S er CSR forbundet med klima og miljø og herunder SDG’erne (de 17 verdensmål) ‘ansvarlig forbrug og produktion’.

Virksomheden leverer Grøn beton

Virksomheden leverer allerede ‘bæredygtig beton’ – også kaldt ‘Grøn Beton’, selvom farven er lige så grå som traditionel beton. I den grønne beton er 80 procent af den færdige beton produceret af genbrugsmaterialer.
Beton nedbrydes meget langsomt. Det tager tusinde af år, før det reduceres til sand, sten og jord. Derfor er det vigtigt at genbruge betonaffaldet fra ældre konstruktioner i produktionen af nyt beton, så man ikke tager mere end højst nødvendigt af jordens ressourcer.

Steen Madsen understreger: “Det er innovativ produktudvikling, som dette, der skal ændre den negative indvirkning. Som betonindustrien har på miljøet. Og det vil vi hos Dansk Mobil Beton gerne bidrage til. Vores mål er at tilbyde de mest fleksible produktionsprocesser og produkter, der tager hensyn til kvalitet og med omtanke for klima og miljø.”
CSR-profilen fokuserer ikke alene på ansvarlighed og grøn omstilling, men er også en keydriver til, at tænke bæredygtighed ind i alle processer og aspekter, som virksomheden kommer igennem.

Erhvervslivet er drivkraften

Hos Dansk Mobil Beton A/S mener man, at erhvervslivet er den drivkraft. Der er nødvendig for forandringer og som er afgørende for at løse sociale og miljømæssige udfordringer. Gennem innovation og klart definerede politikker.
“Vi må tage stilling og vi må gøre det nu. Det kan være lidt overvældende for små og mellemstore virksomheder. At kaste sig ud i CSR-arbejdet, men med den politiske og finansielle udvikling. Så kan det betale sig at komme igang, inden det er for sent,” slutter Steen Madsen. Han håber at andre vil følge trop. “Det handler jo om mere end profit og konkurrencefordele. Det handler i højeste grad om god forretningsetik.”


03. oktober 2019 | Cecilie Nielsen, Makom | for: Dansk Mobil Beton A/S

FÅ VORES NYHEDSBREV

Få tilsendt vores nyhedsbrev hvor du får nyheder, updates, svar på spørgsmål omkring digitale medier og meget andet

Picture of Makom - Marketing & Kommunikation
Makom - Marketing & Kommunikation

+45 20 88 85 60
th@makom.dk

Lad os hjælpe med din online tilstedeværelse

Kontakt os via kontaktformularen eller benyt et af nedenstående link, så svarer vi hurtigst muligt.

Send os en besked i kontaktformularen herunder