Dansk Mobil Beton bidrager til cirkulært byggeri

Byggebranchen er blandt verdens største producenter af affald og byggeriets store ressourceaftræk bliver større år for år i takt med at der bygges mere og mere.
Af miljømæssige årsager er det derfor en nødvendighed at udvikle cirkulære løsninger, hvor man tænker i genanvendelse.
En af de vigtigste step i en cirkulær byggemetode er partnerskaber i hele værdikæden. Det vil sige at man allerede fra ingeniørtegningen og eventuel nedrivning gør sig klart hvordan man kan udnytte ressourcer og undgå materialespild.
“Det er jo langt fra nok, at vi som lille virksomhed i den store branche, prøver at gøre en forskel og tænker cirkulært i forbindelse med genanvendelse, når det slet ikke bliver tænkt ind i byggeprocessen,” lyder det fra Steen Madsen, adm. direktør hos Dansk Mobil Beton i Borup.

Dansk Mobil Beton, der i alle led trækker bæredygtigheden op på en ny skala i forhold til traditionelle betonleverandører og -producenter, har i en del år gjort opmærksom på deres ‘grønne beton’, som er udviklet med henblik på at skabe et mere bæredygtig aftryk i byggebranchen.
“Der er bygninger der rives ned for at genopføre nye. Vi tilbyder at hente den gamle affaldsbeton, knuser det og genanvender det i den nye betonproduktion,” fortæller Steen Madsen.
“Det har hele tiden været vores intention at være førende indenfor bæredygtighed og cirkulært betonproduktion, det er dog ikke nok at være et enkelt lille led i byggesektoren, der vil gøre en forskel, når der fra start ikke tages højde for den grønne omstilling i værdikæden i alle aspekter.”

Selvom alle råber vakt i gevær og der er stor fokus på det bæredygtige og cirkulære byggeri i medierne, er sandheden en anden.
“Selvom alle erkender at bæredygtigheden fylder mere og mere, så er der i sandhed en hel anden agenda når der opføres nye byggerier. Det er jo langt fra nok at man vælger et mere miljøvenligt materiale til eksempelvis taget, når bygningens fundament slet ikke kommer i nærheden af bæredygtighed eller genanvendelse. Derfor er det vigtigt at der kommer fokus på cirkulært byggeri allerede ved den indledende fase ved tegnebordet,” lyder det fra Steen Madsen.

Udover genanvendelse af betonaffaldet og en grønnere udgave af den traditionelle ‘grå’ beton har Dansk Mobil Beton hele deres koncept opbygget omkring mindre CO2-udledning.
Når du bestiller beton hos Dansk Mobil Beton kommer virksomheden ud til støbestedet med en mobil betonblander, som er integreret bag på en lastbil. Lastbilen medbringer selv alle de nødvendige ingredienser, det vil sige materialer, inklusive vand, der skal bruges til at blande betonen. Betonen bliver produceret på støbestedet og er derfor frisk når den skal bruges.
I modsætning til de konventionelle betonleverandører og -producenter, rummer Dansk Mobil Beton altså en række miljømæssige og økonomiske fordele, i dét den fleksible produktionsmetode sikrer, at lang transporttid eller uforudsete forsinkelser på byggepladsen ikke kommer til at påvirke kvaliteten af det leverede betonprodukt.

Bæredygtighed i byggeriet (Verdensmål 11)

“Verdensmålene skal ikke kun debatteres, de skal gøres konkrete og faktuelle i alle byggeprocessens faser. Vi kan ikke sikre en bæredygtig fremtid, når man kun tænker men ikke handler,” forlyder det fra virksomheden.

Fokusområdet i hele byggebranchen ligger på CO2-udslippet i selve byggefasen.
“Vi hører jo igen og igen at der arbejdes på standarder i forhold til cirkulært økonomi, hvor det i bund og grund handler om at reducere det miljømæssige aftryk fra byggesektoren, hvad angår materialeforbrug og affald,” fortæller Steen Madsen og fortsætter:
“Og så er det mig en gåde at man ikke vælger de producenter der allerede er langt i forhold til bæredygtighed og cirkulært byggeri, men fortsætter med at bruge de traditionelle producenter og leverandører. I selve betonleverancen stilles der udelukkende krav til styrke og certificering, bæredygtigheden bliver glemt eller overset.”

Det skal nævnes at den ‘grønne beton’ fra Dansk Mobil Beton er baseret på, at 100 procent af tilslaget, det vil sige sten og grus, er erstattet med knust beton.
“På den måde reducerer og genbruger vi nogle af de enorme beton-affaldsmængder og bevæger os i retningen af cirkulært økonomi,” fortæller den administrerende direktør.
At knuse den brugte beton til fremstilling af ny beton, kan give en stor gevinst, da der på denne måde ikke skal udvindes nye råstoffer.
Med en cirkulær produktion er det også muligt at reducere klimabelastningen væsentligt.
“Nye produktionsmetoder er ofte lidt dyrere end de traditionelle produktioner, men sådan er det ikke hos Dansk Mobil Beton. For os er det vigtigt at bidrage til bæredygtighed, derfor sælger vi også vores ‘Grønne beton’ til samme pris som vores traditionelle beton,” slutter Steen Madsen, adm. direktør hos Dansk Mobil Beton A/S i Borup.

FÅ VORES NYHEDSBREV

Få tilsendt vores nyhedsbrev hvor du får nyheder, updates, svar på spørgsmål omkring digitale medier og meget andet

Picture of Makom - Marketing & Kommunikation
Makom - Marketing & Kommunikation

+45 20 88 85 60
th@makom.dk

Lad os hjælpe med din online tilstedeværelse

Kontakt os via kontaktformularen eller benyt et af nedenstående link, så svarer vi hurtigst muligt.

Send os en besked i kontaktformularen herunder