Et etisk spørgsmål om bæredygtig vækst

Den største udfordring for virksomhedernes forsyningskæde bliver i fremtiden mangel på ressourcer.
Udfordringerne er at gentænke den måde vi bruger ressourcer på.
I stedet for den lineære økonomi og forbrugsmodellen ‘Køb-Brug-Smid Væk’ har vi et behov for en mere bæredygtig model, hvor der er en stor genanvendelighed på opbrugte produkter: en cirkulær økonomi.

Der er faktorer som klima og miljø og CO2, som giver forståelsen af, at der er brug for at genbruge vores ressourcer i form af de komponenter i produkterne, som vi allesammen forbruger i den naturlige biologiske cyklus.

Fokus ligger på

Fokus skal ligge på ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi, som forener vores mål på miljøområdet, vores ansvar for omverdenen og sund forretningsudvikling.
Makoms CSR vision er, at sikre en bedre verden gennem den etisk bæredygtige virksomhed, som står for klimaoptimale løsninger, et højt socialt engagement og et generelt globalt samfundsansvar.
CSR er med andre ord, virksomhedernes sociale ansvar og handler grundlæggende om, at virksomhederne handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, og tager hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold og til klima og miljø.

Den industrielle revolution

Cradle-to-cradle (Vugge-til-vugge) er den industrielle revolution og skal udmunde i at udvikle med ‘flere livscyklusser’ for øje og derved skabe en bæredygtig fremtid, hvor både økonomi, miljøet og de kulturelle forskelligheder bliver tilgodeset og derved kan blomstre.
Vi skal gøre op med teknologier som nedslider naturen og som øger ressourceknapheden.
Mens forbrugerræset drøner derud af og holder gang i produktionen og beskæftigelse øger det problemet omkring klodens knappe ressourcer. Klodens affaldsproblemer er accellererende og i langt de fleste virksomheder er hverken produkter eller processer udviklet med henblik på bæredygtighed og innovation, og dermed ikke udviklet med tanke på genanvendelse.
Kloden løber tør for råstoffer og jord bliver en mangelvare.
Fortsætter virksomhederne med at følge den lineære økonomi, vil lønningerne falde, men priserne på produkterne stige. Opblomstringen af en ny asiatisk middelklasse – med et større forbrug til følge – bidrager til endnu hurtigere knaphed på klodens ressourcer.

Innovativt marked

I et marked der bliver mere innovativt og konkurrencepræget på bæredygtighed. Der er tankegangen om den hurtige fortjeneste, den hurtige død. Det handler om at finde løsninger. Der gør at alle parter skaber en øget konkurrenceevne. Det er den fælles interesse om styrket konkurrenceevne der skal drive os ind i fremtiden. Det handler om at tænke moralsk og etisk ansvarlig. Man skal fortsat fastholde fokus på det lange træk, ved at investere autentisk tid i hinanden, og dyrke Co-Creation.
Værdien, der skabes via Co-Creation (samskabelse) viser sig i kraft af personlige, unikke og involverede oplevelser hos hinanden og for hele kundeporteføljen.
Makoms vision er innovation og Makom vil gøre en markant forskel på alle områder og niveauer for vores kunder, der er så overraskende og positiv, at hele værdikæden har Makom’s kunder som første valg.
Virksomhederne skal altså skabe løsninger sammen med kunderne. Derved opnår man en brugerdreven innovation. Innovation er ikke længere ‘Top Secret’ og foregår bag lukkede døre i virksomhedens udviklingsafdeling. Det er derimod en ‘åben innovation’; et paradigmeskifte, der inddrager omverdenen.
Ved at indhente ekstern viden og inddrage kunderne, samarbejdspartnere og interessenter, skabes der innovative løsninger, qua den mérindsigt der opnås ved inddragelse i udviklingsprocesser og via Makoms mission, som skaber relationer, tættere samarbejde og øget viden og vækst i hele værdikæden.


22. maj 2017 | Tanja Hende, Makom | for: Makom - Marketing & Kommunikation ApS

FÅ VORES NYHEDSBREV

Få tilsendt vores nyhedsbrev hvor du får nyheder, updates, svar på spørgsmål omkring digitale medier og meget andet

Picture of Makom - Marketing & Kommunikation
Makom - Marketing & Kommunikation

+45 20 88 85 60
th@makom.dk

Lad os hjælpe med din online tilstedeværelse

Kontakt os via kontaktformularen eller benyt et af nedenstående link, så svarer vi hurtigst muligt.

Send os en besked i kontaktformularen herunder