pkljijio

Har du styr på genåbning og dit vand?

Nu spørger du nok hvad de 2 ting har med hinanden at gøre, men dine installationer rummer en potentiel smitte-bombe.
Når vandet i installationer har stået stille i længere tid, øges risikoen for dannelse af legionella. Også kendt som legionærsyge. En infektionssygdom, som rammer lungerne og forårsager lungebetændelse.
På mange skoler, institutioner og andre steder, har vandforbruget været væsentligt lavere den senere tid. Der har været helt eller delvist lukket ned, og den normale gennemskylning af installationerne har været stærkt reduceret.
Herved har vækstbetingelserne for legionella været optimale.
Det betyder, at når du tapper af vandet fra rørene, så risikerer du infektion med legionella og andre sygdomme.

Navnet har sit udspring fra en konference, for veteraner, afholdt i Philadelphia i 1976.
2000 veteraner deltog i en 4-dages konference og efterfølgende blev 182 deltagere smittet, heraf de 29 med dødelig udgang.
Myndigheder satte en efterforskning i gang for at identificere smittekilden. Efter lang tids søgen, fandt man smittekilden: En hidtil ukendt bakterie, som trivedes i vandet der blev benyttet i hotellernes Aircondition-anlæg.
Legionella forekommer i 2 hovedformer:
Legionella Pneumoni som udgør ca. 80 procent af forekomsterne
Pontiac-feber som har et mildere influenza-lignende forløb
I dag forårsager sygdommen årligt mellem 150 og 250 dødsfald her i landet.
Dødsfald der kan minimeres med opretholdelse af god vandkvalitet.

Aut. VVS Installatør Flemming K. Olesen fra Evotek fortæller:
– Alle varmtvandsanlæg bør kontrolleres årligt i forhold til vandkvaliteten. Der skal kontrolleres for både totalkim og legionellabakterier.

Totalkim og legionella

Ved måling af bakterieindhold i vandet finder man totalkimtal, som registrerer de bakterier der forefindes i vandet. Kimtallet viser således om vandet er forurenet og hvor kraftig smitten er.

– Det er nødvendigt at fokusere på hele installationen, da det også er muligt at minimere risikoen for vækst af legionella i rør, rørender etc. Har man sænket temperaturen i varmtvandsanlægget for at spare på energien, skabes optimale vækstvilkår for legionellabakterien, præcis som det er tilfældet ved stillestående vand og det kan medføre smittespredning i hele installationen, lyder det fra Evotek.

Flemming K. Olsen udtaler endvidere:
– Hos Evotek er vi eksperter i vandsikkerhed og vandkvalitet. Vi satser indgående på at understøtte FN’s 6. verdensmål om rent vand til alle. Vi sætter en ære i at rådgive om vandsikkerhed og vandteknik, herunder også opfyldelse af de lovpligtige ansvar der påhviler bygningsejeren.

Hovedparten af alle bygningsejere får foretaget regelmæssige kontrolbesøg, men der er fortsat enkelte som ikke får installationerne efterset.
Har du husket at få kontrolleret dine vandinstallationer med regelmæssigt interval?
Så du undgår infektionssygdomme forårsaget af dårlig vandkvalitet.
Som ekstra bonus, vil drikkevandet nok smage lidt bedre, hvis du er typen som nyder et glas koldt rent vand ind i mellem. Vi ved alle hvordan en flaske vand, der har ligget i et par dage, smager. Sjældent en positiv oplevelse.

FÅ VORES NYHEDSBREV

Få tilsendt vores nyhedsbrev hvor du får nyheder, updates, svar på spørgsmål omkring digitale medier og meget andet

Picture of Makom - Marketing & Kommunikation
Makom - Marketing & Kommunikation

+45 20 88 85 60
th@makom.dk

Lad os hjælpe med din online tilstedeværelse

Kontakt os via kontaktformularen eller benyt et af nedenstående link, så svarer vi hurtigst muligt.

Send os en besked i kontaktformularen herunder