Taler vi samme sprog?

Er der handling bag den ønskede CO2-reducering?

Sikke en start på 2022 – hvor efterdønninger af Corona pandemien stadig lever, efterfulgt af konsekvenserne af de massive nedlukninger global set, at det satte store aftryk i forsyningskæderne.
For da de danske virksomheder endeligt igen kunne færdes, producere og handle, blev disse mødt af massive produktionsstop, leveringsproblemer, stigende omkostninger på materialer og voldsomt stigende leveringsomkostninger.

Dansk Mobil Beton A/S i Borup har alligevel formået at have ganske travlt, samtidig med at virksomheden bevarer fokus på relationer og samarbejdet i erhvervslivet.
Implementeringen af FutureCEM blev det til, en langt mere bæredygtig cement fra Aalborg Portland, som virksomheden anvender i hele deres betonproduktion og dermed sortiment. Den helt rigtige vej at gå, for en virksomhed, der i forvejen har stor fokus på mindre CO2-udledning.

Dansk Mobil Beton A/S leverer beton til private og erhverv ved at blande betonen på byggepladsen, det vil sige lige dér, hvor betonen skal bruges. Det skaber langt mindre spild, da der hverken er overproduktion af beton eller unødvendig kørsel.

Fokus på en grønnere byggestil kan der ikke undgås at læse om i medierne. Det er dog ikke altid at det er lige så nemt som det lyder til, for selv om Dansk Mobil Beton i en lang årrække har brugt mange ressourcer og omkostninger i forbindelse med deres egen udvikling og produktion af en bæredygtig betontype, så er det ikke virksomheden selv, der bestemmer forbruget og levering af denne. Det hele starter allerede ved tegnebrættet hos arbejdsgiveren, hvor bæredygtigheden ikke helt bliver tænkt ind, om end i al fald bliver tilsidesat på bekostning af prisfleksibilitet og gamle vaner, herunder eksisterende leverandøraftaler.

Når en ældre bygning nedrives og skal genopbygges, ville det mest nærliggende jo være at knuse betonaffaldet fra nedrivningen og anvende den i den nye betonproduktion.
Dette er imidlertid dog et sjældent tilfælde til trods for mediernes og regeringens fokus på CO2-besparelse i de kommende år.
Der bliver gjort, som altid.
Vi river ned, kører affaldet væk – som herefter behandles yderligere – og der bruges af naturens sparsomme ressourcer for at producere ny beton – på en fabrik. Herefter transporteres betonen til byggepladsen i en tromlebil. Skal der bruges meget beton, kommer der flere tromlebiler, eller tromlebilen kører frem og tilbage mellem byggeplads og betonfabrikken. Sikke et spild af både vejslidtage, affaldsmængder, tid og ikke mindst CO2. Næste stop kommer med genopbygningen, hvor der kun i sjældne tilfælde indtænkes mere plads til affaldshåndtering og sortering.

Når virksomheder går forrest og yder en indsats på bæredygtigheds området, er det vigtigt at hele processen har fokus på ansvarlighed – og at der allerede ved tegnebrættet indtænkes hvordan der, – på bedste vis – kan reduceres på CO2-emissionen, uden at gå på kompromis med – i dette tilfælde – styrkeklasse, sikkerhed og kvalitet.
Forudgående kan der eksempelvis beregnes CO2-udledningen, i al fald for betonproduktionen:
Dansk Mobil Beton har fået udarbejdet en CO2-beregner, hvor CO2 aftrykket kan dokumenteres.
I CO2-beregneren opstilles klimapåvirkningen og genanvendelsesmængderne af ressourcer fra forskellige betonprodukter. CO2-beregneren viser klimabelastningen og omregner forskellige drivhusgasser til en kg CO2-ækvivalent (CO2-eq). Sammenligningen tager udgangspunkt i en opstrøms livscyklusvurdering, hvor beregningerne inkluderer klimapåvirkningerne fra råmaterialeudvinding frem til betonen er leveret og påbegyndt støbning.

“Når vi nu kan fremvise disse CO2-beregninger, ønsker og håber vi at der allerede fra start kan træffes flere bæredygtige valg, der kommer os alle til gode,” fortæller Steen Madsen, direktør hos Dansk Mobil Beton A/S.

Sikkert er muligheden nok også for at re-tænke ‘tegnebrættet’ med et langt større grønt afsæt, så at virksomheder kan handle i langt større perspektiv i forhold til deres indsats med den grønne omstilling.

FÅ VORES NYHEDSBREV

Få tilsendt vores nyhedsbrev hvor du får nyheder, updates, svar på spørgsmål omkring digitale medier og meget andet

Picture of Makom - Marketing & Kommunikation
Makom - Marketing & Kommunikation

+45 20 88 85 60
th@makom.dk

Lad os hjælpe med din online tilstedeværelse

Kontakt os via kontaktformularen eller benyt et af nedenstående link, så svarer vi hurtigst muligt.

Send os en besked i kontaktformularen herunder