CSR / 17 Verdensmål

corporate social responsibility

- virksomhedernes samfundsansvar

CSR er med til at styrke virksomhedens konkurrenceevne og indtjening, når den bliver båret af virksomhedens strategier og værdier. 
Det er derfor en vigtig faktor for din virksomhed og forretning, at CSR profilen er synlig, hvis du vil opnå fremtidig vækst og overlevelse. 

Hvorfor CSR?

global_goals_-_d_rfolie_1

Den magt, kunden har opnået gennem øget adgang til og formidlingen af viden på internettet, har sat endnu større fokus på behovet, for at vise ‘ansigt’ som virksomhed, i forhold til, hvad virksomheden står for og hvilket ansvar virksomheden tager. 

At arbejde med CSR og bruge ansvarlighed strategisk, kræver et større engagement og højere involvering fra virksomhedens side. Til gengæld giver det også et større potentiale af udbytte i forhold til virksomhedens indtjening, omdømme og rekruttering.

Værdi

Arbejdet med CSR giver virksomheden mulighed for, at opnå konkurrencefordele og skabe adgang til nye markeder og nye innovationsmuligheder.

Kommunikation

Med fordel kobles virksomhedens CSR profil og CSR strategi til deres branding- og kommunikationsstrategi, hvor CSR anvendes målrettet i den interne og eksterne kommunikation

Klima & miljø

Virksomheder, der arbejder med klima og miljø i deres CSR strategi skaber besparelser, øget ressource effektivitet, lavere energi- og vandforbrug og minimering af affald. Dette alene udgør konkrete og økonomiske fordele. Arbejdet med klima og miljø giver ikke kun interne besparelser, men kan i særdeleshed åbne for nye innovationer og nye markeder gennem bæredygtighed og nye produktionsformer.

Socialt engagement

Virksomheder, der prioriterer medarbejderaspektet i deres CSR strategi, vil målbart kunne forbedre medarbejdernes sundhed. trivsel, sikkerhed og udvikling og derigennem fastholde medarbejdere og i særdeleshed mindske sygefraværet og øge engagementet. 
En vigtig faktor ved dette er ligeledes, at virksomheden kan styre sin evne til at rekruttere og motivere medarbejdere. 

Image

Flere og flere medarbejdere prioriterer virksomhedens værdisæt, offentlige image og samfundsansvarlighed højt, når de vælger job. 
Samtidig efterspørger kunden og borgerne (samfundet) i stigende grad bæredygtige produkter og løsninger, ligesom leverandører prioriterer samarbejdspartnere, som de kan udvikle sig med – også på sigt. 
CSR er overskud, ikke kun økonomisk, men også social og menneskeligt, hvilket skaber en bæredygtig offentlig profil. Denne profil er med til at fastholde og tiltrække medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere og interessenter. 

Fremtidens valg

Flere og flere større virksomheder kræver af deres leverandører / samarbejdspartnere, som ofte kan være SMV’er (små og mellemstore virksomheder), at de efterlever bæredygtige forretningsprincipper (blandt andet en synlig CSR profil samt CSR strategi), hvorfor valget af, ikke at kommunikere eller at have en CSR profil og CSR strategi, potentielt kan bevirke, at man bliver valgt fra som leverandør eller samarbejdspartner. 

CSR abonnement

- fortæller om dine værdier i virksomheden

Med et CSR-abonnement hos Makom, udarbejder vi din virksomheds CSR-profil, CSR-strategier og aktiviteter i samarbejde med dig. 
Du vil få en 1-årig CSR handlingsplan og Makom vil sørge for implementering, eksekvering, opfølgning samt profilering. 

Et CSR abonnement indeholder:

  • Research samt undersøgelse af virksomhedens eksisterende initiativer
  • Research samt undersøgelse af virksomhedens interesser og mulighed for kommende initiativer
  • Udarbejdelse af CSR-profil
  • Omtale af CSR-aktiviteter på de sociale medier samt presse
  • Revidering af CSR-profil efter 1 år
  • Revidering af SDG’er (17 verdensmål)
  • Revidering af CSR-handlingsplan efter 1 år

17 SDG'er

(Sustainable Development Goals / Verdensmål)

De 17 Verdensmål – 17 SDG’er (Sustainable Development Goals) er FN’s mål for en bæredygtig global udvikling. 
Vil du arbejde med de 17 verdensmål, gøres det med dele af dem og ud fra et dansk perspektiv. 
Verdensmålene og herunder de 169 delmål, følger op på din allerede eksisterende CSR-profil og CSR-strategier og giver dig det bedste værktøj til fremtidig udvikling af din virksomhed, dine medarbejdere, samfundet (lokalt som globalt) og naturligvis klimaet og miljøet. 

At arbejde med de 17 verdensmål og bruge dem ansvarligt, kræver et større engagement og højere involvering fra virksomhedens side. Til gengæld giver det også et større potentiale af udbytte i forhold til virksomhedens indtjening, omdømme og rekruttering.

Læs også om

Web / Grafisk Design

Det grafiske design er din virksomheds visuelle identitet, som sender vigtige signaler til dine kunder.

Kommunikation

Selv en virksomhed med det perfekte produkt opnår kun succes ved investering i vellykket kommunikation.

Sociale Medier

Det er vigtigt, at du er tilstede, hvor dine kunder er - og det er uden tvivl på de sociale medier.

CSR / 17 Verdensmål

CSR (Corporate Social Responsibility) fortæller om dine værdier i virksomheden og styrker konkurrenceevnen.

Marketing / Branding

Et stærkt brand er kernen i enhver virksomhed. Effektiv marketing/branding skal ramme din målgruppe lige i hjertet.

Tekstforfatning

Effektive tekster skaber synlighed og salg og sikrer dig vækst (+). Vi har fokus på hele din forretning.

Statistik / Data

I den digitale verden efterlader vi alle digitale fodspor, som kan betyde enorm vækst for mange virksomheder.

Rådgivning

Med en effektiv marketingplan sikrer du din virksomhed en kontinuerlig tilgang af kunder samt tilpasning til markedet.

Kontakt os

Book et møde til en uforpligtende dialog.
Vi kommer gerne forbi dig, ellers holder vi gerne digitale møder hvor vi klarer opsætningen.

KUNDEUDTALELSER

Hvad siger kunderne?