Makom's CSR profil

Vi vil gøre en markant forskel

  • ved at arbejde professionelt med CSR, både med det sociale engagement og med klima og miljø

  • ved at kunne tilbyde vores kunder, store som små, at ændre deres måde at drive forretning på – med afsæt i CSR og de 17 verdensmål

  • ved at skabe konkurrencefordele, konkurrenceevne og differentiering, som skaber vækst for samfundet og arbejdspladser i Danmark
  • ved hele tiden at udvikle og udvide, så vi kan tilbyde praktik- og uddannelsespladser
  • ved at tilbyde foredrag og workshops om innovation og en bæredygtig fremtid
  • ved hele tiden at uddanne os selv i fremtidens tendenser og nutidens samfundstyper

Afskaf fattigdom stop sult sundhed og trivsel kvalitetsuddannelse ligestilling rent vand og sanitet bæredygtig energi anstændige jobs og vækst innovation og infrastruktur mindre ulighed bæredygtige byer forbrug og produktion klimaindsats livet i havet livet på land fred og retfærdighed partnerskaber

Vi kan ikke redde hele verden – men vi kan give vort bidrag og gøre en forskel!

Selvom vi gerne ville kunne have indflydelse på alle 17 verdensmål, er det ej muligt. 
Men vi kan til gengæld gøre en forskel med nogle af dem – og det nu ikke fordi de er vigtigere end de andre, det er blot fordi vi her mener at kunne gøre en forskel i forhold til Makoms position som virksomhed.