CSR abonnement

Corporate social responsibility

- fortæller om dine værdier i virksomheden

CSR

på abonnement

Med et CSR-abonnement hos Makom udarbejder vi din virksomheds CSR-profil, CSR-strategier og aktiviteter i samarbejde med dig. 
Du vil få en 1-årig CSR-handlingsplan og Makom vil sørge for implementering, eksekvering, opfølgning samt profilering. 

Hvorfor CSR?

CSR er med til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og indtjening, når den bliver båret af virksomhedens strategier, mission og vision. Det er derfor en vigtig faktor for din virksomhed og forretning, at CSR profilen er synlig, hvis du vil opnå fremtidig vækst og overlevelse.

Flere og flere medarbejdere prioriterer virksomhedens værdisæt, offentlige image og samfundsansvar højt, når de vælger job. 
Samtidig efterspørger kunden (Samfundet | BtC) idag en stigende grad bæredygtige produkter og et bæredygtigt samfund, ligesom leverandører (BtB) prioriterer samarbejdspartnere, som de kan udvikle sig med – også på sigt. 

CSR er overskud, ikke bare økonomisk men også socialt og menneskeligt, hvilket skaber det bedste afsæt og en troværdig offentlig profil for en virksomhed. Denne profil er med til at fastholde og tiltrække medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. 

Helt fundamentalt handler CSR om at opføre sig ordentligt og ansvarligt. 
Virksomhedens CSR-strategi og CSR-profil er med til at beskrive og forklare, hvordan virksomheden konkret forventer at udleve dette i praksis. 

CSR Abonnement

- enkelt & ligetil !
kr 5.880*
/ pr. mdr.
 • Research samt undersøgelse af virksomhedens eksisterende inititaiver
 • Research samt undersøgelse af virksomhedens interesser og muligheder for kommende initiativer
 • Udarbejdelse af CSR-profil (1 stk.)
 • Omtale af CSR-aktiviteter på de sociale medier samt presse (ialt 12 cases/profileringer)
 • Revidering af CSR-profil efter 1 år (1 stk.)
 • Udarbejdelse af SDG'er (17 verdensmål) i forhold til virksomhedens indstas - i dansk kontekst
 • Revidering af SDG'er efter 1 år (17 verdensmål)
 • Revidering af CSR-handlingsplan samt aktiviteter efter 1 år (1 stk.)
 • Implementering i virksomheden, samt support

*Alle angivne priser er eks. moms og pr. måned
*Abonnementet kan først opsiges efter 24 måneder. Opsigelsen skal ske skriftligt med 3 måneders varsel ved udgangen af en måned
*Abonnementet betales forud senest den 20.ende måneden før
*Priserne er gældende for år 2022
*Ved skriftlig accept af CSR abonnement eller betaling af første faktura gælder vilkårene som nævnt ovenfor

Eksempler på CSR artikler:

Du kan til enhver tid kontakte os – uforpligtende, til en god dialog og sparring.. 

Udmærkelser

Tanja Hende, Salgsdirektør & stifter af Makom – Marketing & Kommunikation ApS har fået flere udmærkelser for sit arbejde med CSR – Corporate Social Responsibility og har været klummeskribent omhandlende CSR, innovationer, forretningsudvikling og relationsbygning for ErhvervsAvisen Sjælland i flere år. 

Den Nationale CSR Award 2013

• Overrakt af HKH Prins Joachim
• Hovedtaler: Kofi Annan
– for arbejdet med CSR – Det Sociale Engagement

Uddrag af CSR profiler:

Dansk Mobil Beton A/S

Hos Dansk Mobil Beton A/S mener virksomheden at erhvervslivet er den drivkraft, som er nødvendig for forandringer og som er afgørende for at løse sociale og miljømæssige udfordringer gennem innovation og klart definerede politikker.

Tømrermester Troels Hansen A/S

Bæredygtighed handler om at træffe bevidste beslutninger, der beskytter den jord vi bor på og tager et socialt, økonomisk og miljømæssigt ansvar. Hos Tømrermester Troels Hansen er der fokus på en hel række områder.

Corporate Social Responsibility

CSR

CSR skaber:

 • Tryghed / Troværdighed
 • Ansvarlighed
 • Reducering af omkostninger til forbrug
  (energi, vand, affald m.m.)
 • Godt omdømme
 • Bedre indtjening
 • Gennemsigtighed
 • Positiv differentiering
 • Større markedsandele
 • Nytænkning & Innovation
 • Motivation & stolthed
 • Lavere sygefravær
 • Højere engagement
 • Høj kvalitet & øget produktion
 • Tiltrækning / fastholdelse af talentmassen 
  (medarbejdere)
 • Kundeoplevelser
 • Udmærkelser
  (Branding / Kendskab)
 • Høj etisk moral – i hele virksomheden
 • Høj samfundsansvar

VIDSTE DU?

At du som virksomhed kan blive fravalgt som leverandør eller samarbejdspartner til en større virksomhed, udelukkende fordi du ikke har en synlig CSR-profil med en synlig CSR-strategi?

– Større virksomheder er pålagt at rapportere om virksomhedens politikker for samfundsansvar med dertilhørende handlinger og resultater. Dette sætter ønsket om synlige CSR-profiler og CSR-strategier ned i forsyningskæden og virksomheder uden synlige CSR-aktiviteter bliver af samme årsag valgt fra som leverandør/samarbejdspartner. 

1. CSR PROFIL

Det er virksomhedens vision for CSR, som skal drive værket – også på sigt. 
Visionen viser dit ambitionsniveau og er med til at sikre en unik CSR-profil for din virksomhed. 
Vi hjælper dig med at udforme din CSR-profil og hjælper dig med at få den forankret, internt samt eksternt. 

CSR skal give mening og være en værdi, der gennemsyrer organisationen. 
Makom hjælper dig med at forankre din CSR i virksomhedens strategi, handlingsplaner og forretning.

2. OPFØLGNING & EFFEKTMÅLING

Som alt andet skal CSR-aktiviteterne følges op og evalueres løbende for at sikre den optimale og tiltænkte effekt. Den kontinuerlige opfølgning og kommunikationen heraf er med til at fastholde fokus og sikre det fortsatte engagement fra medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. 

3. CSR STRATEGI

Vi hjælper dig med at samle de CSR-aktiviteter og initiativer, der allerede lever i virksomheden og videreudvikler dem, så de bedst understøtter virksomhedens forretning og mål gennem bæredygtighed og ansvarlighed. 
Vi hjælper ligeledes med at finde frem til nye aktiviteter og initiativer og gør dem synlige, således de vil blive målbare over tid og dermed giver et positivt afkast for virksomheden. 

4. ARBEJDE MED DE 17 VERDENSMÅL (SDG)

Har du allerede en fast forankret CSR-profil og helt styr på din CSR-strategi, men gerne vil have hjælp til at komme igang med at arbejde med de 17 verdensmål, hjælper Makom dig med at finde frem til de mål og delmål, som du bedst kan arbejde med i forhold til din virksomhed og branche og Makom hjælper dig med en strategisk plan for fremtidig udvikling og indsats på de valgte områder. 

17 SDG'er

(Sustainable Developement Goals | Verdensmål)

De 17 Verdensmål – 17 SDG’er (Sustainable Development Goals) er FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling. 
Vil du arbejde med de 17 verdensmål, gøres det med dele af dem og ud fra et dansk perspektiv. 
Verdensmålene og herunder de 169 delmål, følger op på din allerede eksisterende CSR-profil og CSR-strategier og giver dig det bedste værktøj til fremtidig udvikling af din virksomhed, dine medarbejdere, samfundet (lokalt som globalt) og naturligvis klima og miljø.

ESG

Virksomhedernes måde at drive forretning på:

Miljø, sociale forhold og god selskabsledelse

I nuværende tidsalder og med afsæt i den kommende, er meget vigtigt for virksomhederne at definere synlige interesserer og afspejlinger i bæredygtighed, som markedet (og dermed kunderne) ser virksomhederne at drive forretning på.