Grøn Beton

-vi er med til at sikre en grønnere fremtid

I Danmark alene bruges ca. 8 millioner tons beton hvert år. Det er selvom beton i forvejen er et nogenlunde miljøvenligt materiale, har Dansk Mobil Beton alligevel valgt at gå et skridt videre ved at fremstille deres beton endnu mere bæredygtigt.
I Danmark har man blandt andet brugt flyveaske i stedet for cement til fremstilling af beton, hvilket betyder et mindre CO2 udslip, men da flyveaske er et affaldsprodukt fra kulfyrede kraftværker, som er under udfasning, er det afgørende at udvikle alternativer for ikke at forhøje CO2‘en under fremstilling af beton fremadrettet.

Hos Dansk Mobil Beton A/S har man, med støtte fra Innovationsfonden, skabt en række løsninger på bæredygtig beton, baseret på nedknust genbrugsbeton.
“Alle løsninger er udviklet og testet i samarbejde med Teknologisk Institut,” fortæller den adm. direktør hos Dansk Mobil Beton, Steen Madsen.
“I de nye betoner er 100 procent af tilslaget erstattet med nedknust genbrugsbeton og dermed spares der på udvinding af jordens råstoffer og ressourcer samtidig med, at vi genbruger dele af de enorme mængder betonaffald, der hvert år skabes i Danmark.”

Grus og sand bruges

Tilslag er betegnelsen for materialer som grus og sand, der blandes med cement, vand og forskellige andre tilsætningsmaterialer for at producere beton. Tilslagsmaterialerne udgør vægtmæssigt typisk 70-80 procent af betonen.
“Dansk Mobil Beton ser heller ingen idé i at skulle bruge ‘drikkevandet’, altså rent vand, til blandingen af beton,” fortsætter Steen Madsen, der påpeger at der, globalt set, er et stort fokus på den stigende vandknaphed. “Derfor arbejder vi også på, at kunne bruge regnvandet, som vi selv opsamler, på sigt. Vi forventer at have et opsamlingsanlæg / rensningsanlæg på plads i løbet af efteråret.”

Cirkulær økonomi er altså på dagsordenen hos Dansk Mobil Beton A/S i Borup. “Vi ser det som vores pligt og som et ansvar overfor samfundet at vi finder løsninger. Der indeholder innovation, grønnere produktudvikling og ikke mindst tilpasning til fremtidens markeder. De er præget af de globale udfordringer,” lyder det fra den adm. direktør.
Fremstilling af ny beton udgør mellem fem og ti procent af det samlede CO2 udslip hvert år. “Produktionen af beton er meget energikrævende i alle dets faser,” Fortæller Steen Madsen. “Derfor kan selv mindre reduktioner i mængden af produceret beton. Det kan have stor betydning for udledningen af drivhusgasser globalt set.”

hjælper co2

Dansk Mobil Beton A/S er den eneste udbyder af mobilbeton i Danmark. Betonen produceres på stedet i lige præcis den mængde og kvalitet som kunden ønsker. Dette sikrer en fleksibel produktionsform. Her er det muligt at justere eller omstille produktionen af beton til alle mixtyper. Og det er også alle slags sætmålsvariationer samt styrkeklasser indenfor få minutter.
“Med denne form for produktion reduceres overproduktionen på 10-15 procent. Det er ellers typisk ved levering af fabriks fremstillet beton. Så allerede her kan vi reducere 10-15 procent af en unødvendig CO2 udledning,” fortælles der af Dansk Mobil Beton A/S i Borup.
“Vores produktionmåde er meget mindre ressourcekrævende end traditionel betonproduktion. Vi skal ikke drive en traditionel fabrik. Vores produktionsmåde sikrer ligeledes meget mindre tomkørsel. Det bidrager også til bæredygtighed. Og i øvrigt bruger vi også genbrugsvand til rengøring af vores biler,” slutter Steen Madsen, adm. direktør hos Dansk Mobil Beton A/S.


05. juni 2019 | Tanja Hende, Makom | for: Dansk Mobil Beton A/S 

FÅ VORES NYHEDSBREV

Få tilsendt vores nyhedsbrev hvor du får nyheder, updates, svar på spørgsmål omkring digitale medier og meget andet

Picture of Makom - Marketing & Kommunikation
Makom - Marketing & Kommunikation

+45 20 88 85 60
th@makom.dk

Lad os hjælpe med din online tilstedeværelse

Kontakt os via kontaktformularen eller benyt et af nedenstående link, så svarer vi hurtigst muligt.

Send os en besked i kontaktformularen herunder