Optimering af intern logistik giver større konkurrencekraft

Industrien oplever kontinuerligt udfordringer med teknologiens rasende udvikling og et skiftende økonomisk klima. Særligt udviklingen med on-demand forbrug, hvor kunderne forventer hurtig produktion og ekspedition. Det stiller store krav til produktions- og distributionsbranchen.
”Kundernes forventning om øjeblikkelig opfydelse af bestillinger vil i fremtiden forme den måde vi producerer og håndterer materiel,” fortæller Mads Lissau Jensen, partner og teknisk direktør hos Zolvo.
Zolvo intra-logistics designer og bygger optimerings- og automatiseringsløsninger til intern logistik. Partnerne Mads Lissau Jensen og Mads Carlsen har et godt indblik i fremtidens problematikker og markedernes forventninger.

Der kræves optimering

Vil du hæve indtjeningen eller tænker du energibesparelse, for at blive mere konkurrencedygtig på markedet, kræver det, at interne transport- og pakkeløsninger optimeres.
“Det handler ikke udelukkende om produktionskapacitet, det handler ligeledes om fleksibilitet. Om at integrere plads, personale og teknologi, der passer optimalt til den specifikke virksomhed,” lyder det fra Zolvo.
“De virksomheder, som har den største konkurrencekraft idag, er dem, der er i stand til at justere let og hurtig, når markedet og efterspørgslen ændrer sig.”
Det kan være en uoverskuelig opgave, for hvor skal man starte? Hvilke optimeringsløsninger kan betale sig at investere i?
“Optimering af interne logistikløsninger vil altid være en økonomisk investering, der på sigt giver en bedre økonomi,” lyder det fra Mads Carlsen.

“Det er en investering i, at virksomheden kan være konkurrencedygtig på markedet. Hastighed er afgørende i forbrugersamfundet. Optimering og automatisering vil have en stor indflydelse på konkurrencekraften og dermed være afgørende for virksomhederne der har brug for interne logistikløsninger.”
Hos Zolvo er der fokus på hele løsninger.
“Vi tager stilling til arbejdsgange, plads, medarbejderne, produkterne og naturligvis de teknologiske muligheder. Eksempelvis er plads en dyrebar ressource i distributions- og pakkecentre, lufthavne med mere. Når vi designer en løsning for virksomheden, tager vi stilling til rummets begrænsninger og muligheder. Vi forholder os ligeledes til medarbejdernes bevægelser rundt i anlægget. Vi ved at Optimering ikke handler udelukkende om det rette udstyr og maskiner, men i høj grad også hvordan opbygningen placeres, så det udnyttes bedst muligt og medarbejdernes rutiner fungerer mest effektivt.”

Optimering af logistik

Vil du hæve indtjeningen eller tænker du energibesparelse, for at blive mere konkurrencedygtig på markedet. Det kræver at den interne transport og pakkeløsninger optimeres.
”Det handler ikke udelukkende om produktionskapacitet, det handler ligeledes om fleksibilitet og om at integrere plads, personale og teknologi, så det passer optimalt til den specifikke virksomhed,” lyder det fra Zolvo.
”De virksomheder, som har den største konkurrencekraft i dag, er dem, der er i stand til at justere let og hurtig, når markedet og efterspørgslen ændrer sig.”

Det kan være en uoverskuelig opgave, for hvor skal man starte? Hvilke optimeringsløsninger kan betale sig at investere i?
”Optimering af interne logistikløsninger vil altid være en økonomisk investering, der på sigt giver en bedre økonomi.” lyder det fra Mads Carlsen. ”Det er en investering i, at virksomheden kan være konkurrencedygtig på markedet. Hastighed er afgørende i forbrugersamfundet. Optimerering og automatisering vil have en stor indflydelse på konkurrencekraften og dermed være afgørende for virksomhederne der har brug for interne logistikløsninger.”

Zolvo fokuserer på helheden

Hos Zolvo er der fokus på hele løsninger. ”Vi tager stilling til arbejdsgange, plads, medarbejderne, produkterne og naturligvis de teknologiske muligheder. Eksempelvis er plads en dyrebar ressource i distributions- og pakkecentre, lufthavne med mere. Når vi designer en løsning for virksomheden, tager vi stilling til rummets begrænsninger og muligheder. Vi forholder os ligeledes til medarbejdernes bevægelser rundt i anlægget. Optimering handler således ikke udelukkende om det rette udstyr og maskiner, men i høj grad også hvordan opbygningen placeres, så det udnyttes bedst muligt og medarbejdernes rutiner fungerer mest effektivt,” lyder det fra den tekniske direktør, Mads Lissau Jensen.


Automatisering er essentielt for fremtidens interne logistik. Omkostninger på tid, økonomi, ressourcer og slid på medarbejderne – og dermed sygefravær. Det er afgørende og kan hurtigt og effektivt reduceres ved hjælp af de rette opbygninger og maskiner, såsom scannere, transportbånd og robotter. Og så handler automatisering ligeledes om sikkerhed internt i virksomheden. Produktionseffektiviteten kan hæves betydeligt og reducere unødvendig slid på medarbejderne. Især gentagelser og håndtering af tungt gods er årsagen til mange arbejdsskader.
Automatisering af sorteringsanlæg og transportsystemer kan dermed gavne medarbejderne såvel som virksomheden ved reducering af menneskelig fejl, døgndriftarbejde og slidtage.

Kunderne holder øje

Kunderne bliver også stadigt mere og mere opmærksomme på virksomhedernes miljøprofil. Det vil i højere grad have indflydelse på konkurrenceevnen. Mads Lissau Jensen mener dog, at Zolvo har styr på den udfordring: ”Det er ikke altid lige nemt for virksomhederne at overskue hvor de bedst optimerer, så deres konkurrenceevne bevares eller styrkes. Det er dog helt sikkert, at det ikke er en ulempe for virksomhederne at optimere pakning eller intern transport efter fremtidens standarder. Tværtimod. Energibesparende optimering af virksomhedernes anlæg giver ikke kun en økonomisk gevinst. Den giver også i den grad en menneskelig og dermed etisk gevinst for virksomhederne.”

Partner og administrerende direktør i Zolvo, Mads Carslen, understreger at løbende optimering er en nødvendighed for dagens industri.
”Systemer kan altid optimeres. Gøres mere kosteffektive og energibesparende. Selv hos virksomheder, der mener at have effektiviseret på alle områder. Vil man have muligheder. Det er derfor vi elsker vores arbejde. Det handler om at være opmærksom og opfindsom og om at hjælpe med at ruste industrien til fremtiden.” slutter Mads Carslen, Zolvo.


26. november 2019 | Cecilie Nielsen, Makom | for: Zolvo ApS  

FÅ VORES NYHEDSBREV

Få tilsendt vores nyhedsbrev hvor du får nyheder, updates, svar på spørgsmål omkring digitale medier og meget andet

Picture of Makom - Marketing & Kommunikation
Makom - Marketing & Kommunikation

+45 20 88 85 60
th@makom.dk

Lad os hjælpe med din online tilstedeværelse

Kontakt os via kontaktformularen eller benyt et af nedenstående link, så svarer vi hurtigst muligt.

Send os en besked i kontaktformularen herunder