Nyt drænfirma ser dagens lys

2 landbrugs skolekammerater satser stort på fulddræning af landbrugsarealer

Der er stor fokus på dræning i landbruget, henledt til reparationer og lave huller i marken.
Erik Rasmussen og Michael Pedersen vil dog tage den videre til fulddræning af hele marker. Et fast lavt grundvandsspejl på 1.25m er målet – alle steder, samt hurtigere afledning af kraftige nedbørsmængder. Dette sikrer en højere indtjening for planteavlen.
Med et nyetableret ApS-selskab og indkøb af en stor 40 tons dozer med egen fabrikeret plov og kasse til at trække dræn og grus i jorden, er EM Entreprise nu klar til at dræne store arealer – effektivt og professionelt.

Michael og Erik er skolekammerater fra Lyngby Landbrugsskole, 20 år tidligere. Sammen har de nu stiftet et fælles selskab, hvor de tilbyder dræning til landmænd på hele Sjælland.

Erik har drevet landbrug i 20 år

Erik Rasmussen har drevet pløjefri landbrug i 20 år og har drænet store arealer, stort set hvert år hvor han, gennem de senere år, har kunnet se, hvor vigtig dræning er for landbruget. Han ville derfor sætte dræning på ejendommen i system og dermed fulddræne et areal pr. år og derigennem fremtidssikre sit landbrug.

Netop dette skabte idéen til et fælles setup og selskabet EM Entreprise ApS blev etableret. Michael og Erik gik i gang med at finde en passende maskine til dræningsarbejdet. Traktor med bælter eller knækstyret blev hurtig udelukket, da totalvægten blev alt for lille. Effektiviteten var i fokus og målet var en totalvægt på 40 ton. En CAT D7 dozer kunne tilfredsstille behovet og blev indkøbt.

Michael Pedersen, som har en kloakmester eksamen, har de sidste mange år arbejdet med GPS i entreprenørbranchen. Erik Rasmussen har haft GPS i landbruget de seneste 6 år. Der har derfor aldrig hersket tvivl om, at der skulle monteres GPS på maskinen, da de 2 stiftere ser det som en væsentlig hjælp og en vigtig dokumentation i forhold til kvalitetssikring i forbindelse med deres arbejde. Michael og Erik sætter stor værdi i, at der kan dokumenteres for et veludført arbejde, hvor der ikke springes over med flækkede rør, firkantede huller i brønde eller andre halvhurtige ‘smarte’ løsninger. Med løbende ‘fotografering’ af projektet og på et 100% veludført arbejde, modtager landmanden slutteligt billedmateriale og dokumentation på udført arbejde.

Nyindkøbt dozer og fabrikeret plov

Med den nyindkøbte dozer og egen fabrikerede plov, blev ‘maskineriet’ prøvekørt på over 60ha på Erik Rasmussens egen arealer. Efter et par ganges ombyg og finjusteringer, står der nu en maskine, der yder det perfekte arbejde, præcist, hurtigt og effektivt. Noget landmænd vil sætte stor pris på!

Vandet skal sænkes jævnt på hele marken, så jorden forbliver tør uden komprimering. Regnorme kan lave gange til dybere rødder samt hurtig afvanding, mikroorganismerne får luft og giver afgrøderne afsæt til at skabe et stort rodnet, som nu kan optage endnu mere vand og næring. I vel drænet jord kan en afgrøde udvikle 40-50 cm dybere rødder ved en 2-ugers tidligere såning. Undersøgelser viser, at 10 cm dybere rodvækst giver minimum 3 hkg pr. ha!

Undersøgelser viser

Flere undersøgelser viser en øget indtjening på op til 25% med vel drænet jord. Det kan blive til mange penge for landmanden og dermed et fornuftigt og rentabelt afsæt til at få drænet jorden. Investeringsafkastet er dokumenteret qua disse undersøgelser. Erik Rasmussen kan i al fald, i eget regi, se på hans spinat i år, at den har kvitteret stort for at stå på en vel drænet mark. Det må være et krav, at specialafgrøder står på en jord, hvor de har de mest optimale forhold for vækst.

I disse tider med fokus på klima og miljø, må det unægtelig være i landmandens interesse at få udnyttet al den næring, der er i jorden, så der ikke sker en udvaskning.
Gamle dræn ligger tit i omkring 80 cm. Nye dræn, nede i 125 cm, kan dermed øge roddybden med op til 50% på vandlidende jord. På ikke-vandlidende jord giver det måske muligheden for, at komme en uge eller to uger tidligere i gang – med rødder ned til 2m dybde. Det er et stærkt argument for fulddræning.


18. december 2018 | Tanja Hende, Makom | for: EM Entreprise ApS


FÅ VORES NYHEDSBREV

Få tilsendt vores nyhedsbrev hvor du får nyheder, updates, svar på spørgsmål omkring digitale medier og meget andet

Picture of Makom - Marketing & Kommunikation
Makom - Marketing & Kommunikation

+45 20 88 85 60
th@makom.dk

Lad os hjælpe med din online tilstedeværelse

Kontakt os via kontaktformularen eller benyt et af nedenstående link, så svarer vi hurtigst muligt.

Send os en besked i kontaktformularen herunder